Artykuły - gry decyzyjne

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych wykładów i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z poniższych opracowań w ramach warsztatu Gry Biznesowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że opublikowana lista zawiera książki wykraczające poza wąską wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Państwa symulacji.
 • Rozwój Cech Biznesowych w Nowoczesnej Organizacji, Tymon Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Cernowska
 • Maszyny liczące
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Podstawowa konstrukcja maszyn cz2
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Kontenerowy system transportowy.
 • Spawanie gazowe w pyt.i odp.
 • Linearyzacja modelu optymalnego rozdziału obciążenia
 • Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe
 • Mały podręcznik kierowcy
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Zapobieganie hałasom w instalacjach sanitarnych
 • Techniki wytwarzania Odlewnictwo
 • Systemy minikomputerowe.Struktura i zastosowanie
 • Podstawy konstrukcji urządzeń skrawających
 • Kolejowe silniki spalinowe
 • Kieszonkowy słownik francusko-polski, polsko-francuski
 • Urządzenia elektroenergetyczne.
 • Mikrokomputer - programowanie w języku BASIC
 • Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych
 • Elektroenergetyczna automatyka zabespieczeniowa t 2
 • Rośliny ozdobne w mieszkaniu.
 • Ochrona informacji komputerowych
 • Urządzenia elektryczne. Profilaktyka pożarowa
 • Spawacz. Środowisko pracy zdrowie i jego ochrona
 • Leksykon montera elektryka
 • IBM PC i PC DOS
 • CLIPPER 5.0 Opis języka.
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Mikrokomputery klasy IBM PC
 • Elementy elektroniczne.Diody.Półprzewodniki.
 • P-Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Geologia i geotechnika dla inżynierów budownictwa 392 str.,24 cm
 • 200 lat gospodarki rynkowej.Wyd.I 195str 24cm
 • MS-DOS 6. Wyd. I 172s,20cm
 • Uszkodzenia i naprawa silników elektrycznych
 • MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
 • Mała konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce 258 str., 20 cm
 • Gry negojacyjne – podstawy teoretyczne
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem St.pr.31.10.93 818 str., 24 cm
 • Komputerowo wspomagane modelowanie elastycznych systemów produkcyjnych 237 str., 21 cm
 • Ochrona środowiska - Problemy społeczne ekonomiczne i prawne Wyd.II 293 str., 20 cm
 • Zarządzanie pamięcią w Windows 3.1 189 str., 23 cm
 • Słownik handlowy angielsko-polski
 • Turbo Pascal 7.0 237 str,24 cm
 • Polskie prawo podatkowe Wyd.II 218 str,20 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 Biblia +CD 969 str,24 cm
 • Dynamika - Leksykon mechaniki technicznej cz.4 222 str, 20 cm
 • Encyklopedia organizacji międzynarodowych
 • Zarządzanie kosztami w praktyce światowej 151 str, 24 cm
 • Historia gospodarcza świata Od paeolitu do czasów najnowszych Wyd.II 488 str, 24 cm
 • 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje Polski 832 str, 20 cm
 • Sieci neuronowe typu Hopfielda.Teoria i przykłady zastosowań - Protokół nr 71 zamiany. 261s 24cm
 • Windows 98 PL - szybki kurs 212 str, 24 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2
 • Słownik psychologii 343 str, 20 cm
 • Kodeks karny - komentarz T.III 534 str, 20 cm
 • Prawo działalności gospodarczej -komentarz 945 str, 21 cm
 • Socjologia pracy
 • Fundamenty chemii nieorganicznej cz.1 334 str, 24 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy w zadaniach. 156s 23cm
 • Metodyka wprowadzania oprogramowania na rynek 248 str, 24 cm
 • Komunikacja marketingowa 312 str, 21 cm

  27.08.2015. 00:10