Artykuły - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą zaprojektowane na tym materiale informacyjnym.

Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie wymienionych poniżej książek przed wykładem Gry Decyzyjne.

Orzecznictwo arbitrażowe

Turbogeneratory /Prot. nr 74-zamiany 806s 24cm

Fundamenty telewizji kolorowej

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Urządzenia wejściowe -wyjściowe maszyn cyfrowych

Wyposażenie do obsługi badania i naprawy samoch.

Zbiór zadań z fizyki dla klasy I LO

Algebra dla klasy II L.O

Wstęp do informatyki w zarządzaniu

Napęd elektryczny w pytaniach i odpowiedziach

Zapobieganie hałasom w instalacjach sanitarnych

Statystyka w praktyce. Statystyka pracy

Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowqych silników spalinowych

Teoretyczne Fundamenty rachunkowości

Analiza gospodarki materiałowej w przed-siębiorstwie przemysłowym.

Analiza termodynamiczna i ekonomiczna w energetyce

Elektrotechnika teoretyczna Analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych

Rocznik statystyczny 1985 rok

Matematyka Poradnik eucyklopedyczny cz 5i6

Układy automatyki cyfrowej

Mikrokomputery.Turbo Pascal wersja 3,0

Darowizna.

Zarys metod statystycznych

Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym

Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t1

Budowa i użytkowanie elektronicznych maszyn cyfrowych cz.1

Turbogeneratory eksploatacja i diagnostya

Dr DOS na poważnie

Kodeks handlowy - prawo upodłościowe. Prawo o postępowaniu układowym

Programowanie obiektowe w języku Clipper5.01 PL

Historia filozofi, tom I.Filozofia starożytna i średniowieczna. Wyd.13.

Norton commander wiecznie młody 4.0 148str,23cm

Chromatografia gazowa 199str 24cm

Windows wersja 3.1 WydI 134s,24cm

Word Perfect 6 w 10 minut Wyd.I 151 str., 20 cm

Mikrosoft Projekt krok po kroku dla Windows + dyskietka 262 str., 24 cm

Kodeks podatnika 543 str., 24 cm

Gry biznesowe – fundamenty praktyczne

DOS w twoim komputerze wersja 6.22 491s 23cm

Historia powszechna-średniowiecze Wyd.VII 452 str., 24 cm

Almanach świata ,95 Fakty liczby ludzie 1208s 20cm

Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm

Metody elektroanalityczne Wyd.II 461 str.,21 cm

Polimery konstrukcyjne Wprowadzenie do technologii i stosowania 264 str,24 cm

Informatyka bez tajemnic czII- użytkowanie mikrokomputerów Wyd.IV 244 str, 24 cm

Ekonomia 1 845 str,24 cm

Inżynieria zarządzania cz.1 Strategie organizacji i zarządzania produkcją Wyd.III 295 str, 24 cm

Słownik wyrazów obcych Wydanie nowe 1185 str, 24 cm

Credink-rating ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym 250 str, 20 cm

Auto Cad 14 + dyskietka 1170 str, 24 cm

Mały rocznik statystyczny 1998

Negocjacje zbiorowe

Drgania układów mechanicznych w ujęciu komputerowym t1 zagadnienia liniowe CAD CAM

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2

Rachunkowość finansowa banków 484 str, 24 cm

Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm

Polscy ekonomiści w świecie 299 str, 24 cm

Kalendarium dziejów Polski od prahistorii do 1999r. 352 str, 21 cm

Prawo umów budowlanych. Wyd.2 548s 22cm

Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach 516 str, 24 cm

Marketing wirtualny 238 str, 24 cm

Techniki analizy finansowej 639 str, 24 cm

28.12.2014. 00:04