Artykuły - symulacje biznesowe

Gorąco prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier decyzyjnych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej lektur w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe W Produkcji.
Informujemy przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów lista zawiera tytuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Państwa symulacji.
 • Szkolenie Umiejętności Proaktywnych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Jan Kowalski
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Elwik
 • Uchwyty obróbkowe - Poradnik konstruktora
 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej Wyd. XVII
 • Encykl. Techn. Fundamenty techniki
 • Symulacje technologiczne – fundamenty praktyczne
 • Elementy miernictwa elektrycznego
 • Niektóre aspekty odsiarczania spalin kominowych
 • Słownik ortograficzny
 • Pierwsza Pomoc
 • Wielodostępne systemy informatyczne
 • Turbogeneratory
 • Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne
 • Wielki słownik z suplem.A-K niemiecko-polski t.I
 • Elektrotechnika ogólna w zadaniach.
 • Elektrotechnika. Poradnik maszynisty ciężkich maszyn budowlanych
 • Słownik chemiczny
 • Automatyka Układy liniowe tom II Identyfikacj
 • Nauka o organizacji i zarządzania.
 • Konstrukcje metalowe cz.1Elementy projektowania
 • Postępowanie i wzory pism w sprawach mieszkań spółdzielczych
 • Proces wdrażania reformy gospodarczej
 • Pieśń nadziei
 • Rozwój gospodarczy a ochrona środowiska w krajach RWPG
 • Chemiczne skażenie żywności
 • Mała encyklopedia medycyny t2 H-O
 • Vademecum ochrony przeciwpożarowej w handlu i usługach
 • Mikrokomputery ASEMBLER 8086/88
 • Word Perfect 5.1
 • Ekonomia
 • Statystyka od podstaw
 • Informatyka – pierwsze kroki
 • Parki narodowe świata. Wyd.1 260 str., 31 cm
 • Fizyka ruchu i czasoprzestrzeni 185 str., 20 cm
 • Elektroakustyka w pytaniach i odpowiedziach Wyd III 356 str., 23 cm
 • MS-DOS 6. Wyd. I 172s,20cm
 • Word Perfect dla opornych Wyd I 372s,24cm
 • Elementy języka C++ 662 str., 24 cm
 • Słownik pierwiastków chemicznych 238 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Pracownia elektryczna 6 Podręcznik dla technikum Wyd.6 426 str.24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej 443 str., 24 cm
 • Rachunkowość Wyd.I 411 str., 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN t.1 A-C 859s 29cm
 • Windows Gizmos czerwony
 • Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne Wyd.III 389 str,24 cm
 • Dyskusje konstytucyjne Zawiera wstępny projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 216 str,20 cm
 • Ekonomika i organizacja firmy handlowej cz.1 Wyd.II 150 str,24 cm
 • Rachunkowość i decyzje finansowe 415 str, 24 cm
 • Elementy i układy elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 397 str, 24 cm
 • Miernictwo elektryczne i elektroniczne 288 str. 24 cm
 • Przykłady obliczeń konstrucji stalowych Wyd.IV 241 str, 24 cm
 • Komputer i konto + dyskietka 210 str, 24 cm
 • Kodeks handlowy - komentarz 759 str, 24 cm
 • LINUX - podręcznik użytkownika 622 str, 24 cm
 • Podręczny słownik polsko-włoski A-Ó 900 str, 21 cm
 • Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki 358 str, 24 cm
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - komentarz 630 str, 20 cm
 • Język francuski dla zaawansowanych wyd 4 377s 17cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 9
 • Współczesne systemy ekonomiczne.Powsta nie, ewolucja, kryzys 355s 23cm
 • CASE*Method SM. Modelowanie funkcji i procesów. 434s 23cm
 • Paliwa oleje i smary w ekologicznej eksploatacji - Poradnik 503 str, 20 cm
 • Angielsko-polski słownik matematyczny 151 str, 20 cm

  16.05.2015. 00:04