Baza wiedzy - symulacje strategiczne

Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych materiałów w ramach warsztatu Gry Symulacyjne.

Odpowiedzialność kolei za szkody w przesyłkach

Eksplotacja pojazdów samochodowych

Pamięci półprzewodnikowe scalone

Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

Statystyka stosowana dla inż.

Termiczna analiza różnicowa

Maszynoznawstwo dla ZSZE

Pierwsza Pomoc

Transport wewnętrzny

Od czego zależy samopoczucie pracownika i jego psych.zdolności

Rachunek ekonomicznej efektywności zamierzeń inwestecyjnych

Badania maszyn elektrycznych w przemyśle

Informatyka sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce

Eksplatacja elektrowni parowych.

Światło i barwa

Stacje elektroenergetyczne 110 - 750 KV

Z zagadnień psychologi społecznej

Wprowadzanie do programowania w języku Asemblene dla maszyn cyfrowych

Programowanie w języku Basic

Mistrz przełożony i wychowawca

O konfliktach Logos

Układy mikroprocesowe 8080/8085 w modułowych sys.ster

Programowanie w języku Pascal

Vademecum materiałoznastwa stal metale nieżel.tworzywa szt.

Bezpieczeństwo i higiena pracy skrypt dla słuchaczy ,szkolenie kurs

Modelowanie i sterowanie robotów Prot. nr 71-zamiany 421s 24cm

Quattro. Pro. Przewodnik użytkownika

Wspomagane komputerowo sieci wodociągowych

Podręczny słownik polsko - angielski

Elementy programowania w języku Pascal. Biblioteczka Metodyczna.Komputer w szkoldyskietka demonstracyjna. 62str.,23cm.

Układy elektroniczne czII. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe.Wyd.I. Podręcznik akademicki. 431str.,23cm.

Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm

Kodeks Postępowania Cywilnego ze skorowidzem Stan pr.15.10.93 254 str., 20 cm

Elektryczność wokół nas Wyd II 223 str., 23 cm

Technologia - ciesielstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 475 str., 20 cm

Prawa Murphy'ego a DOS 305 str., 24 cm

Zbiór zadań z fizyki dla kl III i IV LO i technikum Wyd.XI 352 str., 20 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Ustawa karno skarbowa z komentarzem St.pr.15.02.94 Wyd.II 500 str., 20 cm

Elementy informatyki-rozwiązywania zadańWyd.II + dyskietka 231 str., 24 cm

Ekologia człowieka 234 str., 20 cm

Z geometrią za pan brat 341s 21cm

Elektrownie. Podręczniki akademickie

Rzymskie prawo prywatne Wyd.II 472 str,24 cm

Kodeks handlowy - komentarz T 2 1198 str,21 cm

Pracownia chemiczna, Analiza ilościowa Wyd.IV 191 str,24 cm

Przewodnik antenowy dla krótkofalowców SP2MBE 202 str,24 cm

Popularny słownik rosyjsko-polski cz 1 596 str, 15 cm

Kodeks postępowania cywilnego -komentarzt.1 1237 str, 20 cm

Mechanika płynów w inżynierii środowiska 590 str, 24 cm

Podręcznik prawa międzynarodowego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 383 str, 24 cm

Wywieranie wpływu przez grupy- psychologia relacji 214 str, 24 cm

Układy scalone - Poradnik, naprawy magnetowidów cz.III 223 str, 20 cm

Kronika ludzkości 1222 str, 32 cm

Fundamenty marketingu wyd.3 zm. i poszerzone 436s 20cm

Iglaki w ogrodzie 271s 24cm

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm

Rachunkowość przedsiębiorstw w procesi integracji z Unią Europejską 269s 23cm

Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 491 str, 24 cm

Geografia społeczno-gospodarcza świata dla liceum ogólnokształcącego 239 str, 24 cm

Odlewnictwo Wyd.2 502 str. 24 cm

17.01.2015. 00:01