Decyzje – firmy szkoleniowe z efektywności osobistej - Training School

Lista zgłoszonych wnioskodawców w ramach dofinansowań Austraciego Grantu Kapitałowego: --G2/L/ŚLĄSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii w celu wprowadzenia na rynek polski innowacyjnych produktów, ERG SPÓŁKA AKCYJNA, . Dla tego zgłoszenia ogłoszono dofinansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w spółce IBD Business School --A0/F/LUBELSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano środki na gry biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Avenhansen. --2/G/MAŁOPOLSKIE-, ekonomizacja innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy., OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Berndson --G5/A/MAZOWIECKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnej technologii zautomatyzowanej produkcji elementów metalowych, "PREMESO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Piotr Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie Akademia przygoda --E4/I/MAZOWIECKIE-, ekonomizacja innowacyjnej w skali światowej technologii napawania z pominięciem fazy tworzenia drutu proszkowego, MESSER EUTECTIC CASTOLIN , Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Tymochowicz. Zalecane w agencji Avenhansen --2/L/LUBELSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez ekonomizacja innowacyjnych procesów druku cyfrowego oraz wieloczynnościowej obróbki introligatorskiej, a także poprzez przystosowanie do potrzeb nowych i udoskonalonych produktów i usług., CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC, P.WOLNY, Dla tego aplikacji ogłoszono subwencję na gry biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w spółce IBD Business School --FC0/F/MAZOWIECKIE-, automatyczna reorganizacja własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ "ROMUS" JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Kudła. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Training Partners --5/W/PODKARPACKIE-, Budowa nowych dróg z wykorzystaniem własnej, innowacyjnej technologii konstrukcji warstwy wiążącej oraz podbudowy bitumicznej, wykonane z udziałem innowacyjnych procesowo urządzeń., MIXBUD KONTRAKTY , Dla tego wniosku zaakceptowano środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Piotr Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Brainstorm

11.11.2016. 10:14