Materiały - symulacje menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na poniższym materiale informacyjnym.
Serdecznie prosimy abiturientów naszych treningów i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań przed wykładem Symulacje Menedżerskie.
Pragniemy dodać przy tym, iż niniejsza lista zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły pisanych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Kompetencji Menedżerskich w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Norbert Stanisławski
 • Szkolenia Projektowe, Alicja Aldowska
 • Poradnik galwanotechnika.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne cz.III
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Systemy techniczne
 • Przewodnik ochrony pracy na PKP
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czIII
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Drogi kołowe - zarys wiedomości
 • Układy scalone TTL
 • Mistrz w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • System planowania
 • Wielki słownik angielsko-polski O-Z II
 • Masy,betony i prefabrykaty ogniotrwałe
 • Mistrz - wychowawca
 • Ochrona odgromowa t.I
 • Napawanie i natryskiwanie cieplne
 • Medycyna pracy
 • Encyklopedia świat w przekroju 1984/1985
 • Remonty i modernizacja budynków mieszkalnych. Leksykon.
 • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycz-nej
 • Niezawodność urządzeń elektronicznych
 • Pierwsza pomoc
 • Uwaga azbest
 • Kodeks cywilny.Tekst ujednolicony kodeksu cywilnego,wszedł w życie 1.10.90
 • Turbo ASSEMBLER wersja 2.0
 • System operacyjny Unix TM
 • Układy scalone CMOS
 • Ekonomia w jednej lekcji
 • Borland C++ dla zawansowanych. 252str.,-24cm.
 • Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. 231str.,20cm.
 • Organizacja i zarządzanie produkcją 149str,20cm
 • Chemia fizyczna cz.I Wyd. IV 476 str, 24 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • MS DOS 6.2 System operacyjny 162s 20cm
 • Informatyka - pierwsze kroki Wyd.II + dyskietka 214 str., 23 cm
 • Vademecum budowlane 659 str., 20 cm
 • Symulacje na szkoleniach – fundamenty praktyczne
 • Page Maker 5 do Windows edycja polska T1 301 str., 23 cm
 • Modernizuję i odnawiam łazienkę 79 str., 24 cm
 • Leksykon ochrony środowiska ze słownika i polsko-angielsko-niemiecki 150 str., 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania cz.2 561 str., 23 cm
 • Technologia tworzyw sztucznych 301s 24cm
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie 343 str,20 cm
 • Biologia Wyd.IV 505 str,30 cm
 • Rachunkowość od podstaw 416 str,21 cm
 • Historia Polski 1796-1996 440 str, 24 cm
 • Elementy zarządzanie organizacjami 827 str, 24 cm
 • Czytam rysunek elektryczny
 • Projektowanie instalacje sanitarne i el ektryczne 376 str, 24 cm
 • Słownik argotyzmów
 • Polskie publiczne prawo gospodarcze 439 str, 24 cm
 • Prawo handlowe - podręcznik dla studentów administracji 504 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.II 328 str, 24 cm
 • Anatomia człowieka III.Układ naczyniowy 503 str, 24 cm
 • Układy cyfrowe 220 str, 24 cm
 • Rosyjsko-polski słownik tematyczny 509 str, 20 cm
 • Tajemnice warsztatu artysty 351 str, 24 cm
 • Metrologia elektryczna 479 str, 24 cm
 • Pomiary cieplne cz.I podstawowe pomiary cieplne 402 str, 24 cm
 • Visual C++ 6 Vademecum profesjonalisty D- 196 1204 str, 24 cm
 • Fundamenty wytrzymałości materiałów

  17.09.2015. 00:11