O grantach europejskich na szkolenia dla firm

Zawiadamiamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Śląski Fundusz Edukacyjny” na trzy Licencjonowane Szkolenia Z Zarządzania Strategicznego pomoc dostały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Finansistów w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Prototyp procesu zarządzania regułami biznesowymi i technologicznymi
 • import innowacyjnych rozwązań dla branży logistycznej.
 • nowoczesny proces AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • innowacyjny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • sporządzenie procedury oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • sporządzenie i implementacja modernizacyjnego systemu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i uruchomienie mobilnego procesu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • opracowanie i uruchomienie wzorów przemysłowych i użytkowych w firmie DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp.J.
 • sporządzenie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • sporządzenie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku
 • platforma do samodzielnego tworzenia stron www oraz serwisów społecznościowych
 • platforma współpracy translacyjnej
 • reorganizacja laboratorium B+R w AFLOFARM w oparciu o nowoczesne urządzenia i osystemowanie
 • projekt informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • opracowanie bezobsługowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem zdigitalizowanych gier sportowych.
 • implementacja modernizacyjnego modelu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.
 • wdrożenie nowoczesnego modelowego programu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wprowadzającego automatyzację procesów B2B
 • implementacja procesu B2B drogą do wzrostu efektywności współpracy Britenet Sp. z o.o. z kluczowymi partnerami biznesowymi
 • wdrożenie do produkcji nowych wzorów w firmie DreamPen.
 • uruchomienie innowacji w modelach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • wypracowanie interaktywnej platformy dystrybucji oraz wymiany materiałów video
 • zbudowanie mobilnego serwisu do systemowego świadczenia e-kursów z zakresu informatyki dla dzieci i młodzieży RoboCAMP.pl
 • stworzenie cyfrowego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  02.11.2016. 00:01