Powiadomienie – zadania końcowe – Szkoła Trenerów

Z dniem dzisiejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Przywództwa:
Obowiązkiem trenera w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z wymienionych tutaj tematów.
SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:
 • kurs auditorów wewnętrznych
 • Trening asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi
 • Modele biznesowe
 • Wybrane prezentacje z programu „warsztaty dla trenerów ” na bazie certyfikacji STW
 • Sprzedaż - techniki i strategie sprzedaży w praktyce
  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY REALIZACJA SZKOLENIA:
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY "PIAST" ŁAPANÓW
 • FUNDACJA POMOCY DZIECIOM UZDOLNIONYM "WSZECHNICA"
 • STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ "PRZYJACIEL"
 • ŚREMSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TEATRU
 • STOWARZYSZENIE ROWOJU CHIRURGII KLATKI PIRSIOWEJ PRZY KLINICE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE
 • STOWARZYSZENIE INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA"
 • KURPIOWSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE
 • ROZWOJU DZIECKA"
 • BIALSKA ORKIESTRA DĘTA
 • FUNDACJA "GDYŃSKI MOST NADZIEI"
 • FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. EDMUNDA KŁOPOTOWSKIEGO
 • ODYSSEAS STOWARZYSZENIE GREKÓW W POLSCE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI JANCZOWA "JANCZOWSKA WSPÓLNOTA"
 • STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "DOBRE SERCE" IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W KRASNYMSTAWIE

  14.05.2015. 00:06