Dla uczestników

Cyklicznie obdarowuję upominkami tych klientów, którzy byli szczególnie aktywni na treningach. Tutaj umieszczam co miesiąc nazwiska laureatów.

02.10.2014. 10:49