Symulacje biznesowe

Od wielu lat gry szkoleniowe to jedne z najwyżej cenionych i najbardziej wydajnych metod realizowania treningów dla menedżerów. Wydajność przekazywania wiedzy z użyciem tej formy sięga osiemdziesiąt procent. Wiadomo że studia przypadków lub scenki to mniej więcej czterdzieści procent przyswojonych informacji. Między innymi w oparciu o te dane dyrektorzy komórek personalnych tak silnie cenią gry szkoleniowe.

Jestem certyfikowanym trenerem w zakresie następujących symulacji ekonomicznych i interpersonalnych:
- Prawdziwe Profity – finanse ekonomiczne dla niedoświadczonych pracowników jednostek produkcyjnych.
- Great Plane Crash Task – kierowanie wydziałem w okresie hossy.
- Voleyball Team on The Great Comet – tworzenie relacji w współpracy zespołowej.
- Zimowy klimat – outplacement w jednostce biznesowej.
- Promter i publiczność – zostań celebrytą. Symulacja publicznego przemawiania.

02.10.2014. 10:48