Baza wiedzy - gry menedżerskie

Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu opracowań po kursie Gry Szkoleniowe Dla Pracowników.
Informujemy przy tym, że przedstawiona tu baza zawiera materiały wykraczające poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Wzmacnianie Postaw Przywódczych w Dynamicznej Firmie, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Techniczne, Łucja Balzak
 • Hydraulika Siłowa
 • Turbogeneratory /Prot. nr 74-zamiany 806s 24cm
 • Ewidencja środków trwałych i amortyzacji
 • Gry marketingowe – fundamenty praktyczne
 • Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej
 • Wyposażenie do obsługi badania i naprawy samoch.
 • Miernictwo elektryczne dla technikum
 • Technika pomiarów warsztatowych
 • Zarys ekonomiki transportu kolejowego
 • Zmęczeniowe niszczenie metali
 • Rozój społeczno gospodarczy Polski w latach 70-tych
 • Zarys maszyn elektrycznych
 • Finanse przedsiębiorstw transportowych
 • Sieci elektroenergetyczne przemysłowe
 • Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 1
 • Nasz dom
 • Wielki słownik polsko-węgierski
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Przepisy w dziedzinie ochrony pracy
 • Mieszkanie z wyobraźnią
 • Maszyny elektryczne
 • Fizyka ilustrowana encyklopedia dla wszystkich
 • Mieszkać na strychu
 • Spawacz. Środowisko pracy zdrowie i jego ochrona
 • Cyfrowe układy scalone CMOS
 • Word Perfect 5.0
 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski
 • Programowanie w języku CLIPPER przy użyciu języka C z dyskietką
 • Leasing czy kredyt
 • Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.
 • Planowanie strategiczne. 213str., 21cm.
 • Inflacja i rynek.Wyd I 174str,24cm
 • Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Leksykon Wyd II 583s,24cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Pralki automatyczne Budowa Naprawa Eksploatacja Wyd.I 173 str., 24 cm
 • Elementy lokalnych sieci komputerowych Sprzęt sieciowy T.I Wyd.II 192 str., 24 cm
 • Mechanizacja ogrodnictwa Wyd.V Podręcznik dla technikum 405 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Encyklopedyczny Słownik Komputerowy Angielsko-Polski 345s 22cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie Wyd.III 175 str., 24 cm
 • Jak zarządzać finansami firmy 110
 • Encykolpedja powszechna t 18
 • Zwarcia w sieciach elektroenergetycznychElementy obliczeń 322 str,24 cm
 • Analiza matematyczna - podręcznik dla ekonomistów 361 str,24 cm
 • Nowy słownik ortograficzny wraz z zasadami pisowni i interpunkcji 942 str24 cm
 • Komunikacja komputerowa 167 str, 24 cm
 • Office Pl pierwsza pomoc 391 str, 24 cm
 • Elektryczność
 • Metrologia wielkości geometrycznych 470 str, 24 cm
 • Niekonstruktywne metody matematyki dyskretnej
 • Metody i techniki konsolidacji sprawozdań finansowych 329 str, 24 cm
 • Fundamenty konstrukcji maszyn t1 wyd 3
 • Badania nieniszczące.Krajowa KonferencjaSzczyrk 23-25października 2001r.Prot.nr 90-zamiany 292s 24cm
 • Rysunek zawodowy - instalacje sanitarne i rurociągi przemysłowe 231 str, 24 cm
 • Bezpieczeństwo w elektroenergetyce 376 str, 24 cm
 • Makroekonomia dla zaawansowanych 562 str, 24 cm
 • The New Encyclopedia Britannica Volume 3
 • Rozmówki polsko-rosyjskie 108 str, 15 cm
 • Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru 144 str, 24 cm
 • Modele i polityka makroekonomiczna 180 str, 24 cm
 • Aparaty elektryczne w pytaniach i odpowiedziach 290s 20cm

  23.03.2016. 00:11