Środki Unijne na treningi HR

Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Społeczny” na dwa Zamknięte Szkolenia Dla Szefów wsparcie nabywają wymienione tutaj projekty:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w spółce Windykpol
 • Szkolenie zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "e-Integracja - szansą na rozwój społeczności lokalnej'
 • zaawansowana technologia galwanicznego pokrycia cynkiem w Sintur Sp. z o.o.
 • innowacyjny model inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • innowacyjny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • sporządzenie procedury i dokumentacji rejestracyjnej dla produktu leczniczego o pozytywnym wpływie na gospodarkę lipidową
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i wdrożenie narzędziowego projektu zakupu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • opracowanie i uruchomienie przemysłowych zastosowań innowacyjnych technologii laserowych
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM systemOWYCH SOA
 • sporządzenie receptur i procedury wytwarzania oraz uruchomienie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • koncepcja komputerowa wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii
 • platforma zdalna Galeria Handlowa
 • reorganizacja istniejącego serwisu elektronicznego chce.to poprzez wdrożenie nowych e-usług.
 • proces do umawiania wizyt medycznych pracujący jako usługa mobilna.
 • procedura wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • utworzenie e-usług związanych z tematyką snowboardową w ramach marki www.snowboardowe.pl
 • implementacja nowoczesnego modelu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w Markomp
 • wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business ProSerwis B2B.
 • implementacja koncepcji rozowoju eksportu
 • implementacja zintegrowanego systemu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki producentów mebli oraz wirtualnego rozwiązania do systemowania i wyceny aranżacji pomieszczeń
 • zbudowanie zdalnego portalu pracy z ofertami pracy z krajów niemieckojęzycznych
 • stworzenie internetowego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  24.05.2016. 00:04